[DIA 1 – ÁREA 6] Sul-Americano Open de Jiu-Jitsu Gi e No Gi 2024