[DIA 2 – ÁREA 4] Sul-Americano Open de Jiu-Jitsu Gi e No Gi 2024