[DIA 1 – ÁREA 1] Sul-Americano Open de Jiu-Jitsu Gi e No Gi 2024