[DIA 2 – ÁREA 3] Sul-Americano Open de Jiu-Jitsu Gi e No Gi 2024