[DIA 2 – ÁREA 8] Sul-Americano Open de Jiu-Jitsu Gi e No Gi 2024