[DIA 2 – ÁREA 5] Sul-Americano Open de Jiu-Jitsu Gi e No Gi 2024